BİZ

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Ücretsiz İzin Nedir?

15.04.2020
178
Ücretsiz İzin Nedir?

Ücretsiz izin doğrudan 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenen bir izin türü değildir. Çalışma hayatında sıklıkla kullanılan ve uygulamada en çok başvurulan izin türü Yıllık İzindir. Yıllık izin, 1 yıllık çalışma sonucu işçinin kanunen hak ettiği izindir. Örneğin bir iş sözleşmesi ile özel bir şirkette çalışan bir işçi, 2020 yılının kasım ayında iş başı yaptıysa 2021 yılının kasım ayında yıllık izni hak edecektir.

Ücretsiz izin, işveren ile işçinin mutabık olması halinde kullandırılan bir izin türüdür. Buradan hareketle mevcut düzenlemede, işçinin rızası olmadan zorla ücretsiz izne çıkarılması mümkün değildir. Buna ek olarak, ücretsiz izin sürecinde işçi çalışmadığı dönemler için ücret yani maaş almaz ve iş sözleşmesi askıda sayılır. Yıllık izinde ise çalışılmayan süreler işçinin çalışıyormuş gibi sayılmasını ve bu süreler için ücret almasını gerektirir. Ücretsiz izinde işçi fiilen çalışmadığından ücret ve yan ödemeler yapılmaz. Ücretsiz izinler 4857 sayılı İş Kanunu m. 56 gereği yıllık izinden mahsup edilemez.

Yıllık izin kullanmak isteyen çalışanlar, çalıştığı iş yerinin bulunduğu ilden başka bir yerde izin kullanmak istiyorsa, talep halinde işçiye 4 güne kadar ücretsiz izin verilir. Bu izin talep edildiğinde işverenin talebi karşılaması zorunludur. Çalışan bu durumda iznini kullanacağı yerin başka bir yer olduğuna dair belgeleri işverene vermek zorundadır. İşveren bu belgeleri saklayarak, izin kayıt belgeleri tutmak zorundadır.

Ücretsiz iznin en yaygın kullanım alanlarından biri de doğum sonrası ebevynlere verilen izin süreleridir. Kanunun 74. Maddesi doğum sonrası ücretsiz izin konusunu şu şekilde düzenlemiştir;

“… doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. “ 

“….İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir…”

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sitemizde yer alan makaleler özgün içerik olup, kısmen ya da tamamen kullanılabilmesi için kaynak bağlantının aktif olacak şekilde belirtilmesi gerekmektedir.