BİZ

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması HAGB Nedir

15.04.2020
173
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması HAGB Nedir

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (kısaca HAGB), 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenmiştir. HAGB sanık hakkında verilen mahkeme kararının mahkemenin belirlediği denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması anlamına gelir. Sanık denetim süresince kasıtlı bir suç işlemediği takdirde, denetim sürecinin sona ermesiyle mahkemenin açıklayacağı ceza hükmü de ortadan kalkar.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilebilmesi için kanun bazı şartları aramıştır. Belirlenen bazı suçlar için HAGB kararı verilemez. Bu suçlar aşağıdaki yer almaktadır;

 

  • Karşılıksız çek keşide etme suçu (5491 sayılı Çek Kanunu md.5/10),
  • Anayasanın 174 üncü maddesinde koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlar (CMK md.231/14),
  • İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu,
  • 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanunu md. 63/2 gereği, bu kanun kapsamındaki disiplin suçlarının ceza miktarı ne olursa olsun hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. Ancak, disiplin suçu 26.02.2008 tarihinden önce işlenmişse hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri uygulanabilir.
  • Disiplin veya tazyik hapsi gerektiren fiiller (Örneğin, taahhüdü ihlal veya nafaka borcunun ödenmemesi suçu nedeniyle hükmedilen tazyik hapsi; duruşma disiplinine aykırılık nedeniyle hakim tarafından hükmedilen disiplin hapsi).

 

Yukarıda sayılan suçlar dışında kalan ve kanunda hapis cezası 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlar için mahkeme HAGB kararı verebilir. HAGB takdiri bir karar olduğundan, mahkeme HAGB kararını verirken takdir yetkisini kullanır. Yine yukarıda sayılan istisnalar hariç olmak üzere suçun taksirle ya da kasten işlenmesinin herhangi bir önemi yoktur.

HAGB kararının verilebilmesi için başka bir şart ise sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan hüküm giymemiş olmasıdır. Burada, daha önce mahkum olduğu suçun hapis cezası mı olduğu adli para cezası mı olduğu ya da mahkum olunan ceza miktarı önemsizdir, HAGB kararı verilemez.

Uygulamada mahkeme, sanığa HAGB kararının uygulanmasına bir diyeceği olup olmadığını sorarak, kararını ona göre vermektedir. Çoğu zaman HAGB kararının uygulanmasını kabul etmek sanık lehine olmaktadır ancak davanın türü, içeriği ve dosya bir bütün olarak incelenmeden hagb kararını kabul edip etmemek noktasında Ceza Hukuku alanında çalışan avukatlardan hukuki danışmanlık almak faydalı olacaktır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sitemizde yer alan makaleler özgün içerik olup, kısmen ya da tamamen kullanılabilmesi için kaynak bağlantının aktif olacak şekilde belirtilmesi gerekmektedir.