BİZ

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Kategori: İpucu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 3. maddesi hükmüne göre bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir...
15.04.2020
0
202
İhtiyati tedbir geçici hukuki koruma başlığı altında düzenlenmiş olup, bu kavram daha önce doktrinde sıklıkla...
15.04.2020
0
128
Bilindiği üzere, müteselsil borçluluk, alacaklının, borcun tamamının ifasını birden çok borçludan ve dilediğinden isteyebildiği, borcun...
15.04.2020
0
151
Öğretideki tanımlamalara göre, ikrar (dar anlamda ikrar), görülmekte olan bir davada, taraflardan birinin, diğer tarafça...
15.04.2020
0
147
4857 sayılı İş Kanunu Yıllık Ücretli İzin konusunu 53. maddede düzenlemiştir. Buna göre bir işyerinde...
15.04.2020
0
112
Ücretsiz izin doğrudan 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenen bir izin türü değildir. Çalışma hayatında sıklıkla...
15.04.2020
0
119
Trafik cezalarına itiraz etmek için hukuki yollardan hangisine hangi süre içerisinde başvuru yapılması gerektiği Trafik...
15.04.2020
0
126
Konusu suç teşkil eden fiilleri adli makamlara savcılık aracılığı ile bildirmek mümkündür. Savcılık kamu güvenliğini...
15.04.2020
0
137
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (kısaca HAGB), 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenmiştir. HAGB sanık hakkında...
15.04.2020
0
118
Kompost, bitkisel ve hayvansal atıkların nemli ve oksijeni bol bir ortamda organik, tabii gübreye dönüşmesine...
13.04.2020
0
185
Avukatlık mesleği, ülkemizde hukuk fakültesinden mezun olanların yapabildiği meslek dalıdır. 4 yıllık lisans eğitiminden sonra...
08.04.2020
0
156
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüketici ile satıcı ya da sağlayıcı arasında çıkan uyuşmazlıkların...
05.04.2020
0
163
Şirketler Hukuku, çalışma hayatında şirketlerin müşteriler ve çalışanları ya da kamu kurum ve kuruluşları ile...
05.04.2020
0
151
Miras davalarına bakan avukatlar, genellikle hukukun tüm alanında tecrübeli ve bilgili avukatlardır. Bu alanda uzmanlaşan...
05.04.2020
0
146
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ülkemizde bu kanuna ve yönetmeliklerine uyum süreci başlamıştır....
05.04.2020
0
364
Çalışma hayatı beraberinde bir takım hukuki sorumluluklar getirmektedir. İşveren için ayrı işçi için ayrı yükümlülükler...
05.04.2020
0
125
Ceza Hukuku alanında çalışan avukatlar, Ceza Yargılama Hukuku ve Çocuk Ceza Hukuku alanlarında tecrübe sahibi...
05.04.2020
0
123
Avukatlık hukuk fakültesi mezunu olan kişilerin icra ettiği bir meslek dalıdır. Türkiye’de avukatlar fakülteden mezun...
05.04.2020
0
115
Sitemizde yer alan makaleler özgün içerik olup, kısmen ya da tamamen kullanılabilmesi için kaynak bağlantının aktif olacak şekilde belirtilmesi gerekmektedir.