BİZ

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Avukatlık Nedir?

08.04.2020
222
Avukatlık Nedir?

Avukatlık mesleği, ülkemizde hukuk fakültesinden mezun olanların yapabildiği meslek dalıdır. 4 yıllık lisans eğitiminden sonra 1 yıl zorunlu staj yapan avukatlar, staj sürecinde “stajyer avukat” unvanı kullanılır. Stajın altı aylık kısmı adliyede, diğeri ise bir avukatın yanında yapılarak tamamlanmaktadır.

Avukatlık stajının tamamlanmasının ardından bağlı olunan Baroya başvuru yapılarak avukatlık ruhsatı alınır. Avukatlık mesleğini icra edebilmek için baro levhasına kaydolmak gerekmektedir. Bu nedenle her avukatın bağlı bulunduğu bir baro vardır. Örneğin Ankara’da ikamet edip, bürosunu Ankara’da açan avukatlar, Ankara Barosuna kayıtlıdır.

Avukatların mesleki faaliyetleri ile ilgili tüm süreç Barolar tarafından yürütülür. Baro avukatlık mesleğinin gelişmesi, korunması ve avukatların haklarının korunması için kurulan meslek örgütleridir. Belirli dönemlerde yapılan seçimler ile Baro Başkanları göreve gelir ve baro levhasına kayıtlı olan avukatlar oy kullanır.

Avukatlık, vatandaşların adli ve idari merciiler önünde temsil edilmesi, gerçek ve tüze kişilerin(vakıf, dernek, birlik, şirket vs) yaşadığı her türlü hukuki problemlerin dava ya da icra yoluyla çözülmesini sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir meslektir. Avukatın, hakkını savunduğu kişi ile olan ilişkisine avukat-müvekkil ilişkisi denir. Buradan hareketle müvekkil, avukattan hukuki danışmanlık hizmetini alan gerçek ya da tüzel kişiye verilen isimdir. Avukat müvekkil ile olan ilişkisinde sır saklama yükümlülüğüne uymak zorundadır.

Avukatların mesleki faaliyetlerini icra ederken tabii olduğu kanun Avukatlık Kanunu’dur. Yargı önünde, mesleğini icra ederken, müvekkil ile olan münasebetlerinde kamu görevlisi gibi sayılmaktadır. Avukatlık kanununa göre, “Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.” Yalnızca avukatların yapabileceği diğer meslekler ise şöyledir; Noterlik, Arabuluculuk, Savcılık ve Adli Yargı Hakimliği.

Ülkemizde Cumhuriyet döneminin ilk barosu İstanbul Barosu’dur. Yine ilk kadın avukat 1925 yılında Hukuk Fakültesinden mezun olan Süreyya Ağaoğlu’dur. Dünya’da ise ilk kadın avukat Clara S. Foltz olarak bilinmektedir.

Türkiye’de yargı sisteminin kurucu unsurlarından biri olan avukatlar, bu organizasyonun “savunma” makamını oluşmaktadır. Avukatlar ister kendi bürolarını açıp serbest çalışabilir, isterse bir avukatın yanında çalışabilir bunlara ek olarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler bünyesinde çalışabilir.

Hukuki danışmanlık hizmeti belirli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. Bu ücret kimi zaman dava miktarına göre anlaşılan tutar üzerinden hesaplanırken kimi zaman peşin alınır. Avukatlık Asgari Ücret tarifesinin altında veya ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti vermek kanunen yasaktır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sitemizde yer alan makaleler özgün içerik olup, kısmen ya da tamamen kullanılabilmesi için kaynak bağlantının aktif olacak şekilde belirtilmesi gerekmektedir.